PROHLÉDNĚTE SI NAŠI MASÉRNU.

Intimní prostory pro skvělou masáž.

REZERVACE

NEVYBRALI JSTE...

ČÁSTKA K ÚHRADĚ

0 Kč PŘEVODEM NA ÚČET 107-581950257/0100 Cena za pronájem uvedená výše je pouze orientační. Skutečná cena pronájmu se může lišit, pokud se na Vás vztahují některá cenová zvýhodnění. Přesná částka je vždy uvedená na vygenerované faktuře.

Po odeslání rezervace Vám bude přidělena adresa Vaší akce a heslo pro editaci informací o akci. S touto adresou můžete pracovat v rámci propagace své akce. Na této adrese naleznete rovněž tlačítko pro editaci, pomocí něhož můžete po zadání hesla stránku upravit a vložit potřebné informace pro účastníky.

ZAPIŠTE SI PŘIDĚLENÉ HESLO! Použijete jej při dalších rezervacích. Proveďte platbu nejpozději do 7 dní od odeslání rezervace. Variabilním symbolem je číslo Vaší rezervace (číslo na konci přidělené adresy). Jakmile Vaši rezervaci potvrdíme, ze stránky Vaší akce zmizí upozornění "NEPOTVRZENÁ REZERVACE!"