PROHLÉDNĚTE SI NAŠI MASÉRNU.

Intimní prostory pro skvělou masáž.

Ceník:

ČÁSTKA K ÚHRADĚ

0 Kč PŘEVODEM NA ÚČET 107-581950257/0100 Cena za pronájem uvedená výše je pouze orientační. Přesná částka je vždy uvedená na vygenerované faktuře.

Po odeslání rezervace Vám bude přidělena adresa Vaší akce a heslo pro editaci informací o akci. S touto adresou můžete pracovat v rámci propagace své akce. Na této adrese naleznete rovněž tlačítko pro editaci, pomocí něhož můžete po zadání hesla stránku upravit a vložit potřebné informace pro účastníky.

ZAPIŠTE SI PŘIDĚLENÉ HESLO! Použijete jej při dalších rezervacích. Proveďte platbu nejpozději do 7 dní od odeslání rezervace. Variabilním symbolem je číslo Vaší rezervace (číslo na konci přidělené adresy). Jakmile Vaši rezervaci potvrdíme, ze stránky Vaší akce zmizí upozornění "NEPOTVRZENÁ REZERVACE!"
-->